Persoonlijke begeleiding op haptonomische basis.

Binnen deze begeleiding staat het voelen centraal. Middels de aanraking wordt beoogd (weer) in contact te komen met het eigen gevoelsleven en uw belevingswereld. Zo wordt gezocht naar een balans tussen rationeel weten en uw gevoelsmatig weten.

In onze samenleving bestaat een sterke neiging tot handelen op grond van wat wij denken en ‘hoe het hoort’. De keuzes die dan gemaakt worden zijn vaak gebaseerd op wat wij dénken dat van ons wordt verwacht. Dit is een vorm van aanpassen waarin wij het risico lopen dat wij dingen doen óm en vóór de ander, terwijl wij het zelf eigenlijk liever anders zouden willen doen. Met andere woorden: onszelf ontrouw worden.
Jonge kinderen zijn veelal nog spontaan in hun reageren, en hun eigenheid is zichtbaar. Als volwassene staan wij hier vaak verder vanaf. Wij weten vaak niet meer wat bij ons pást, of wat wij doen omdat het zo hoort c.q. van ons verwacht wordt. Spontaan gehoor geven aan datgene wat ons gevoel ons aanreikt, is dan ook veelal geen vanzelfsprekendheid meer. Deze aanpassing kan leiden tot klachten van uiteenlopende aard. Hierbij kunt u denken aan bijv. lichamelijke klachten die verband houden met uw psychisch welbevinden, angst- en spanningsklachten, depressiviteit, maar ook een algeheel gevoel van onvrede of ongelukkig zijn, waarvan u maar niet weet hoe dat nou komt. Dit kan vervolgens weer leiden tot, of samenhangen met problemen in werksituaties en/ of problemen in het contact met de mensen om u heen.
Een begeleiding op basis van haptonomie is gericht op leren voelen hoe het voor u zelf is; een ontdekkingsreis naar uzelf. Hierbij neemt de bewustwording van uw wijze van in de wereld staan een belangrijke plaats in. Vanuit deze bewustwording kan de mogelijkheid ontstaan duidelijker te worden en eigen keuzes te maken, en daar verantwoordelijkheid voor te nemen en te dragen.
Belangrijk binnen deze benaderingswijze is het ervaren van wat er gebeurt wanneer u zich gevoelsmatig ‘verbindt’ met een probleem en wat dat zou kunnen bijdragen om anders met het probleem om te gaan.

Aandachtspunten daarbij kunnen zijn:

 • Hoe maak ik ruimte voor mijzelf, zodanig dat ik de ander kan ontmoeten zonder mijzelf daarin te verliezen.
 • Hoe kan ik luisteren naar mijzelf en mijzelf daarin trouw blijven, kortom: zijn wie ik ben.
 • Het onderzoeken en gewaarworden van eigen grenzen.
 • Het ontdekken van eigen mogelijkheden.

  Hoe werk ik:

  Een begeleiding wordt gestart met een kennismakingsgesprek en drie sessies. Tijdens deze sessies kunt u ervaren wat het voor u kan betekenen om vanuit uw gevoel naar een probleem te kijken en wat dat voor het probleem betekent. Zo kan op een andere wijze helderheid ontstaan in uw problematiek. Op grond van de opgedane ervaring kunnen wij dan samen kijken of u met deze vorm van begeleiden verder wilt gaan en of het in mijn vermogen ligt u in de door u gepresenteerde problematiek te begeleiden.

  Gedurende het begeleidingsproces zullen er regelmatig evaluatie-
  momenten zijn.